ефективна комуникација

Објашњавамо шта је ефикасна комуникација и који су њени елементи. Такође, зашто је то толико важно и неколико примера.

Веома је важно да пошиљалац јасно зна шта жели да пренесе.

Шта је ефикасна комуникација?

Ефикасна комуникација је она у којој пошиљалац и прималац кодирају поруку на еквивалентан начин. Дакле, порука се преноси успешно: прималац разуме значење и намеру послате поруке.

Да би се то постигло комуникација ефикасно, веома је важно да пошиљалац јасно зна шта жели да пренесе и да је свестан квалитета особа или људи којима желите да је пошаљете како бисте поруку формулисали на најтачнији могући начин.

У ефективној комуникацији, пошиљалац мора бити – или барем изгледати – кредибилан онима који примају поруку. За ово је кључно показати да разумете, да сте ауторитативан глас о ономе што се саопштава. Истовремено, то морате пренети на најбољи могући начин, јасним и прецизним концептима, како не би било неспоразума или погрешних тумачења.

С друге стране, порука коју формулише пошиљалац не треба да буде само рационална или само емотивна, већ да комбинује обе димензије. На тај начин, они који нису дирнути емотивним елементима могу се уверити у рационалне и обрнуто. Али, поред тога, може бити и добро стратегија да привуче пажњу примаоца поруке.

Елементи ефективне комуникације

Канал је физички медиј кроз који се порука преноси.

У оквиру ефективне комуникације – као иу било којој врсти комуникације – постоје одређени елементи који је чине. Неки од њих су:

 • Предајник. Особа(е) која производи и шаље поруку.
 • Пријемник. Особа(е) која прима и тумачи поруку.
 • Код. Скуп правила и знакова које пошиљалац користи да произведе своју поруку и који такође морају бити познати примаоцу да би је протумачио.
 • Канал. Физички медијум преко кога се порука преноси, која иде од пошиљаоца до примаоца.
 • Порука. Предмет који се саопштава. Формулише га и шаље пошиљалац, а прима и тумачи га прималац.
 • Реферрер. Тај елемент, ситуација или догађај на који порука алудира или се „односи”.
 • Ситуација. Контекст у коме пошиљалац преноси своју поруку и у коме је прималац прима. За обоје, ситуација на крају утиче или чак условљава начин на који је порука формулисана и интерпретирана. Ситуацију могу, али и не морају делити обоје.
 • Бука. Било која врста сметње која утиче на било који од елемената који интервенишу у комуникацији и која стога на крају утиче на њу. Када постоји једна бука - или неколико - комуникација није ефикасна.

Важност ефикасне комуникације

Добро направљена порука може се превести у већи обим продаје.

Важност ефикасне комуникације се јасно види у пословном окружењу где може да направи разлику у промоцији продуктивности али и за тимове и људски ресурси раде исправно и на комплементаран начин.

У академској области правилно пренети садржаје разрађене у а теза, на пример, такође је релевантно да јавност разуме у чему се истрага састојала и шта је било закључци О томе.

Ин политика, постизање јасне и убедљиве поруке је кључ за добијање гласова и постизање консензуса приликом спровођења мере. Неефикасна комуникација може бити несрећна за многе од њих Грађани.

На комерцијалном нивоу, комуникација такође чини разлику: добро осмишљена порука може се превести у већи обим продаје.

Примери ефикасне комуникације

Ефикасна комуникација се може одвијати на различите начине или канале. Неки примери могу бити:

 • Писана комуникација. Овде можемо лоцирати универзитетску тезу, у којој њен аутор проширује а истраживања претходни и долази до закључка.
 • Усмена комуникација. Тхе говор политичара може бити пример, када аргументује зашто је потребно гласати за њега у јавном чину.
 • Гестикулација. Помоћу знакова или гестова, пошиљалац нешто саопштава, на пример, где возач аутомобила може да паркира и како то учинити.

Ефикасна комуникација у компанијама

Ефикасна комуникација је кључно средство у мотивисању особља.

Ефикасна комуникација је одлучујућа у Посао. Ваша продуктивност зависи од правилног преноса поруке, као и од правилног функционисања вашег особља и вашег комплет, у свим редовима.

Ефикасна комуникација помаже да се изгради поверење међу људским ресурсима и да се јасно зна шта су циљевима И циљевима да следите да бисте изабрали прави пут за то.

Ефикасна комуникација је кључно средство за мотивисање особља и стварање осећаја да су део тима.

Такође, ефикасна комуникација помаже у стварању више хоризонталних структура у којима сви могу да слушају и да се чују, што је кључно, посебно за нове генерације које тражеповратна информација константан.

Сада, ефикасна комуникација у било ком организација увек ће зависити од вашегВође, који би то први требало да спроведе. Такође је важно да знају који је најбољи канал за ово, као и најприкладније време.

Приликом избора лидера, склоностима комуникација треба бити веома узета у обзир.

Асертивна комуникација

Асертивна комуникација је она која се преноси јасно. Ово се не односи само на садржај комуникације већ и на елементе који је прате, као што су гестови и звуци.

Асертивна комуникација је, штавише, увек праћена саосећање од онога ко га производи. Идеја асертивне комуникације је да увек ствара искрену климу и без сукоби Између делова.

!-- GDPR -->