аналитичка метода

знање

2022

Објашњавамо шта је аналитичка метода, њену логику, примену, друге карактеристике и примере. Такође, шта је синтетички метод.

Аналитичка метода се заснива на експериментисању и проверљивим подацима.

Шта је аналитичка метода?

Аналитичка метода или емпиријско-аналитичка метода је модел научног проучавања заснованог на експериментисање директну и емпиријску логику. У науци се најчешће користи, како у природне науке као у друштвене науке. Овај метод анализирати појаву коју проучава, односно разлаже је на њене основне елементе.

Исток методом састоји се од примене директног искуства (како предлаже емпиризам) до прибављања доказа за верификацију или валидацију а расуђивање, кроз проверљиве механизме као што су статистика, посматрање феномена или експерименталне репликације. Аналитичка метода је један од модела предложених у Научни метод.

Аналитичка метода је изузетно корисна у новим и неистраженим областима проучавања, или у дескриптивним студијама, јер користи алате који откривају битне односе и фундаменталне карактеристике његовог предмета проучавања. Поред тога, омогућава вам да учите из експерименталних успеха и грешака.

Емпиријска логика, на којој се заснива овај метод, потиче од филозофија античке Грчке, чији је највећи експонент био сам Аристотел (384-322 пне). Касније је преношен преко средњовековних арапских научника и коначно је одиграо суштинску улогу у обликовању експерименталне логике која је у основи наше идеје о Наука и проверљиво знање.

Карактеристике аналитичке методе

Аналитичка метода је, пре свега:

  • Фацтуал. У мери у којој се заснива на проверљивим чињеницама, одржавање здравог скептицизам с обзиром на оно што нема рационалне основе.
  • Емпиријски проверљиво. Пошто не предлаже проучавање феномена универзум уз помоћ логика ума или религиозне вере, већ провере коришћењем чула и инструмената мерење.
  • Прогресивна је и самоисправљајућа. Што значи да се ажурира постепено, али стално, модификујући тако из једног тренутка у други оно што се подразумева, све док постоје докази који подржавају нови предлог.
  • Зависи од узорковања. И из тог разлога важи и за сам процес прикупљања доказа, како не би дошло до лажних премиса или заблуда због погрешног прикупљања доказа. података.

Примери аналитичке методе

Медицински прегледи примењују аналитичку методу.

Практично свака научна студија данас је добар пример примене аналитичке методе. То укључује експерименте такозване „тврде“ науке, односно медицинске, биолошке, хемијске или физичке тестове, у којима се појављују феномени који се јављају у природа под Животна средина контролисан из лабораторије.

Тако раде, на пример, они који проучавају угљоводоника, реплицирајући своје понашање са вештачки створеним узорцима, за унапређење петрохемијске индустрије.

Али то се такође односи на студије друштвених наука, као што су статистичка мерења Политичке науке, анкете о социологија или запис проверљивих искустава који служи као основа за антропологија.

Синтетички метод

Синтетички метод је аналитички процес који се веома разликује од оног који смо дефинисали, јер подразумева сумарну реконструкцију догађаја као пута ка разумевању феномена.

То значи да отвара могућност узимања кључних тачака неког феномена камата и изградити „кратку” верзију, односно а Резиме, у којој су одређени елементи наглашени, а други који се сматрају мање релевантним одбачени.

Такав метод је неопходан у комуникација и пренос од информације. Искористите способност људског ума за синтеза, односно за хијерархијску реконструкцију посматраног догађаја.

!-- GDPR -->