институција

Објашњавамо шта је институција и како се класификују према сврси коју имају. Такође, које су најважније институције.

Свака институција се састоји од формалних и неформалних правила у исто време.

Шта је Институција?

Институција је било која врста организација људски, што подразумева стабилне и структурисане односе између лица, који се чувају у временске прилике, како би се испунио низ циљевима експлицитне или имплицитне.

Институција подразумева праксу, навике И традиције, који су регулисани или по моралних стандарда или законским одредбама. Могу се кретати од неколико људи до хиљада појединаца, у зависности од вашег обима. Такође обично има а културе заједнички за све њене чланове, који деле одређене идеје и вредности који их мотивишу да буду део тога.

Институције могу бити формалне или неформалне, и могу имати преписку са једним или више физичких места где се одвијају њихове карактеристичне активности. У зависности од тога колико сте формални, можете развити а аутономија културни, који се манифестује у стварању сопствених симбола, у бележењу сопствене институционалне историје, па чак и у формулисању Језик сопствени.

Свака институција се састоји од формалних и неформалних правила у исто време. Формална правила су она која постижу правни карактер (може бити закон који важи само унутар институције) и која су обично записана у некој врсти институционалног кодекса. Неформална правила су навике и морални критеријуми који не достижу правни статус или су написани али се поштују јер постоје облици кажњавања за оне који их се не придржавају. Неформална правила се често могу трансформисати у формална или обрнуто како се мењају друштвени услови у којима институција постоји.

Поред тога, они обично подразумевају хијерархију, која асиметрично распоређује моћ међу члановима институције, мада има и неколико случајева егалитарних институција (оне се састоје од неколико појединаца). Ова асиметрија подразумева да неки чланови имају више капацитета од других да одлучују о правилима, или да присвоје или управљају ресурсима које организација поседује.

Институције углавном нису резултат планирања, већ настају током времена као одговор на потребе заједнице. Популација или као резултат борбе за моћи између појединаца или група. Међутим, када се једном консолидују, институције често модификују своје елементе како би се боље прилагодиле променљивим околностима, прошириле своју сферу деловања или ојачале свој ауторитет над институцијама. субјекти. То се јасно види у законима које је донела Стање да регулише сопствено деловање на друштво.

Према сврси коју остварују, институције се могу класификовати на:

  • Политичке институције (на пример политичка партија)
  • Економске институције (на пример банка или а посао реклама)
  • Правне институције (суд г Правда)
  • Институције рада (а Раднички синдикат)
  • Научне институције (медицинска истраживачка лабораторија)
  • Образовне институције (школа или универзитет)
  • Уметничке институције (музички оркестар).

Најважније институције

Породица је јасан пример процеса институционалних промена.

  • Држава. Она је најважнија од свих савремених институција, не само због свог огромног обима и великог броја појединаца које укључује у своју свакодневну праксу, већ и због тога што кроз закон може регулисати функционисање других институција. Држава је институција са високим уделом формалних правила, односно односи између службеника су јасно утврђени у кодексима и законима (какву способност одлучивања има сваки појединац, ко коме треба да се повинује итд.)
  • Породица. С друге стране, то је институција састављена углавном од неформалних правила, која обухвата много мањи број чланова и обично нема експлицитну или формалну декларацију о својим циљевима (међусобна наклоност и васпитање деце). Тхе породица је јасан пример процеса институционалне промене, при чему се, како су се доминантне вредности у друштву мењале током времена, а како су се мењали правни и економски услови, прешло са традиционалне моногамне породице на различите моделе породице (самохрани родитељ). , особа истог пола) које данас коегзистирају.
!-- GDPR -->